1373/7/30

مصاحبه با روزنامه کار و کارگر در مورد گات

1368/6/6

 تشریح عملکرد چند ساله وزارت امور اقتصادی و دارائی : استراتژی ما پیشبرد امور جنگ و مقابله با بحران اقتصادی از طریق تکیه بر اقتصاد ملی بود

1381/8/7

مبارزه با فساد بالاترین مصلحت است

1381/9/9

مبارزه با مفاسد موجب رونق اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی می شود

1390/2/11

ضرورت رصد قیمت ها و بازارها در شرایط خاص فعلی

خرداد 1392

چالش ساختاری در حوزه تولید ملی

خرداد 1392

نرخ ارز

خرداد 1392

الگوی مدیریت

تیر 1392

تأملی بر احیای سازمان برنامه و بودجه

تیر 1392

نقش نهادهای عمومی غیردولتی

1391/5/17

انحصارات در بازرگانی خارجی

مرداد 1392

سیاست خارجی اقتصادی

مرداد 1392

نظام بانکی

1392/7/7

تلاش برای فروش غیرقانونی و برخلاف سیاست­های کلی اصل 44 دستگاه حاکمیتی

 « مركز ملي شماره گذاری کالا و خدمات ایران »

 

1392/7/7

 

ضرورت اجتناب از واگذاری دستگاه دارای وظایف حاکمیتی «شرکت پشتیبانی امور دام کشور»

1392/7/7

 

ضرورت اجتناب از واگذاری سهام اقلیت دولت در نهادهای مهم بخش کشاورزی نظیر

صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و هم­چنین

شرکت مادر تخصصی خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی

 

1390/3/19

 

مصاحبه با روزنامه ایران در مورد سهام عدالت

1392/5/28

 

ابهامات و تحفظات جدی در مورد آزادسازی سهام عدالت و تهی نمودن یکی از مهم­ترین اهداف سیاست­های کلی اصل 44 مبنی بر گسترش مالکیت عمومی

تیر ماه 1392

 

پیرامون برداشت از حساب مابه­التفاوت تسعیر دارائی­های ارزی بانک مرکزی

دی ماه 1392

 

مصاحبه هدفمند کردن یارانه ها

شهریور ماه 1393

 

مصاحبه با نشریه گفتمان الگو -بهینه گزینی به جای نسخه برداری(اقتصاد مقاومتی)