تحصيلات‌ :

1.       ديپلم‌ در رشته‌ رياضي‌

2.       ليسانس‌ علوم‌ بانكي‌ با درجه‌ ممتاز

3.       فوق‌ليسانس‌ در مديريت‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌ با درجه‌ ممتاز‌

4.        گذراندن‌ دوره‌ مابعد فوق‌ليسانس‌ در بانكداري‌ بين‌المللي‌ ولز فارگو بانك

5.         دكتري‌ مديريت‌ (سياست‌گذاري‌) با درجه‌ عالي‌ از دانشكده‌ مديريت‌ دانشگاه‌ تهران‌

 

     زبانهای خارجي:

1.      مسلط‌ به‌ زبانهاي‌ انگليسي‌ و عربي

 

تدريس‌ در دروس‌‌:

1.  بانكداري بين‌المللي 

2.  پول‌‌، ارز و بانكداري‌‌، سمينار در امور اقتصادي‌‌، سازمان‌هاي‌ پولي‌ و مالي‌ بين‌المللي‌‌، سياست‌های پولی و مالی  و بازارها‌  و نهادهای   پولي‌ و مالي‌‌، دوره‌هاي‌   تخصصي‌ بانكي‌ دردانشگاه تهران و استاد مشاور و راهنماي رساله‌هاي فوق‌ليسانس و دكتري  تاکنون -1368

 

سوابق علمي ـ پژوهشي   

 

       
  1ـ عضو هیأت امنا دانشگاه شهيد بهشتي 82ـ1378  

 

2ـ عضو «شوراي مشورتي بررسي‌هاي اقتصادي» رئيس جمهور

76ـ1374

 

 

3ـ عضو كميسيون علمي راهبردي تحقق چشم‌انداز و رئيس كميته «دولت و مردم» براي تبيين جايگاه دولت و مردم در برنامه‌هاي پنجساله مربوط به چشم‌انداز

1381

 

 

4ـ عضو شوراي مركز آموزش‌هاي عالي بين‌المللي دانشگاه آزاد اسلامي

1379

 

 

5ـ كارشناس رسمي و عضو هيئت مديره كارشناسان و مشاوران حقوق رسمي (موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم)

1382

 

 

نایب رئیس هیات مدیره انجمن اسلام و پیشرفت

تاكنون ـ 1381

 

 

7ـ تأييديه مورخ 11/7/1375 هيئت مميزه و ارزشيابي مركز آموزش عالي امام خميني(ره) در مورد عضويت هيئت علمي از 1/1/1375

تاكنون ـ 1375

 

  8ـ نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون اقتصادی سازمان ملل براي توسعه افريقا UNECA و شركت در همايش‌هاي دوسالانه آن در تريپولي و آديسابابا    
  9ـ عضو نشست صاحب‌نظران اقتصادي

تاكنون ـ 1377

 
  10ـ عضو كميسيون اقتصاد، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون ـ 1381  
  11ـ عضو كميسيون امور توليدي و زيربنائي مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون ـ 1381  
  12ـ عضو كميسيون خاص چشم‌انداز بيست ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون ـ 1381  
  13 -   عضو هیئت امناء مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی تاكنون ـ 1390