مسئولیتهای اجتماعی :

1.       عضو مؤسس و عضو‌ هيئت‌ مديره‌ مؤسسه‌ فرهنگي‌‌ـ ورزشي‌ استقلال‌ ايران‌ از سال 1368 تا 1386

2.       عضو هیئت موسس و رئیس هیئت مدیره کانون جهادگران جهادسازندگی  از سال 1379 تا کنون

3.       عضو هيئت‌ امنا‌ جمعيت‌ دفاع‌ از ملت‌ فلسطين‌ از سال 1384 تا کنون